Rypejakta i Lesja byrjar den 20. september:

- Det er eit variabelt resultat, men det er betre enn fjoråret

Rypejakta på Lesja byrjar den 20. september og varer til 9. oktober. Taksering er unnagjort og resultatet viser ein liten oppgang i tettleik med fugl i Dalsida og ein liten nedgang i Lordalen.

Rypejakt snart i gang: Snart kan lesjingane ta geværet fatt og dra på rypejakt  Foto: Arkiv

Nyheter

Kvoteforslaga er no ute til høyring.