Vegsaken i Lesja - tre av fem veger er foreslått privatisert

Vegen gjennom Stavheimsgrenda og Åsenvegen skal fortsatt være kommunale veger. Auravegen, Bøvegen og Stasjonsvegen på Lesjaskog blir nedklassifisert til privat veg.

Stasjonsvegen på Lesjaskog er en av vegene som er foreslått nedklassifisert til privat veg.  

Nyheter

Dette er forslaget til vedtak i saken som Forvaltningsutvalget i Lesja skal behandle neste uke. Forslaget om nedklassifisering har vært ute på høring, og har skapt stort engasjement. Flere grendemøter har blitt arrangert, og det har kommet mange innspill i saken.