Setter av 4,6 millioner kroner til etablering av ladestasjoner for elbil

Innlandet fylkeskommune ønsker å fremskynde overgangen til nullutslippskjøretøy i bilparken i fylket. En viktig forutsetning for denne overgangen er at det etableres ladestasjoner for elbiler.

Innlandet fylkeskommune legger til rette for at flere kan etablere ladestasjon for elbil.  Foto: Simen Rudiløkken

Nyheter

Fylkeskommunen har derfor satt av 4,8 millioner kroner tilen tilskuddsordning for etablering av offentlig tilgjengelige ladestasjoner. Alle som disponerer parkeringsplasser som er tilgjengelige for offentligheten kan søke om støtte fra støtteordningen.

Tilskuddet gis til etablering av ladestasjoner for elbil, og det kan søkes om inntil 30 000 kroner til ladestasjoner med to ladeuttak og to tilknyttede parkeringsplasser, eller inntil 60 000 kroner til ladestasjoner med fire ladeuttak og fire parkeringsplasser.

Fylkeskommunen krever at ladestasjoner som mottar tilskudd må være tilgjengelig for alle, og skal ikke kunne reserveres for enkeltpersoner. Parkeringsplassen skal også være reservert for elbil eller ladbar hybrid. Ladestasjonen må også ha strømmåler for å få oversikt over strømforbruk.

I tillegg må elektriske arbeider utføres av autorisert installatør, og parkeringsplassen må plasseres hensiktsmessig med tanke på sikkerhet og trafikale forhold. Søker må selv stå for drift og vedlikehold av stasjonen.

Tilskudd må heller ikke overstige reell kostnad ved etablering av ladestasjonen, og dersom ladestasjonen ikke er etablert og i drift innen 12 måneder fra tilsagnsdato kan tilsagnet falle bort uten ytterligere varsel, varsler fylkeskommunen.