Legg ut hotellet til sals: – Vi er litt for vaksne både på eigarsida og eg som dagleg leiar

Styret for Bjorliheimen hotell og møtesenter har vedteke at eigendommen skal leggast ut for sal, eller leigast ut.

Dagleg leiar ved Bjorliheimen hotell, Sveinung Lianes, meiner slutninga vil vere det beste for drifta.  Foto: Bjorliheimen

Nyheter

Dagleg leiar Sveinung Lianes (76), som har vore primus motor for hotellet på Bjorli i Lesja kommune sidan 2014, avviser at det ligg økonomiske årsakar bak vedtaket.