Jegerar har ei viktig rolle når det gjeld å hindre spreiing av skrantesjuke hjå villrein

Dei kan bidra til å skaffe oversikt over kor utbreitt sjukdommen er.

  Foto: Arkiv/Per Jordhøy

Nyheter

Etter at Mattilsynet bekrefta funn av smittsam skrantesjuke på ein villrein skote under jakt på Hardangervidda, blir jegerar spurt om å gjere tiltak for å avgrense smittespreiing.


Avkrefta mistanke:

Ikkje skrantesjuke hjå villrein i Rondane

Den 27. august meldte Mattilsynet om mistanke om skrantesjuke på ein villrein i Rondane. Endelege prøveresultat frå Veterinærinstituttet viser at dyret ikkje var smitta.


Å notere posisjon på fellingsstaden, grave eller steine ned slakterestar og desinfisere utstyr og reiskap er nokre av tiltaka.

- Dette er ein svært alvorleg situasjon. Villreinjakta fortsett, men det er no ekstra viktig av jegere i alle villreinområde tek prøver av felte dyr og sender desse inn for analyse, seier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet i ei pressemelding.