Snart blir Dombås-kyrkja gøymt

I desse dagar går arbeidet med å bygge stillas rundt Dombås kyrkje føre seg.

Magne Nilsen i Braa og Sørvåg Bygg hjelper stillasmontørane ved å ta vekk skiferplater frå kyrkjetaket og gjer plass til stillas.  Foto: Simen Rudiløkken

Nyheter

Førre måndag sette stillasmontøren i gang arbeidet, og denne veka vart mindre og mindre av kyrkjekonstruksjonen synleg. Til slutt skal heile stillaset dekkast til med eit «tak over taket».