Høysesong for viltpåkjørsler

Årets tre siste måneder har en skummel tradisjon for å være høysesong for viltpåkjørsler, og trafikanter oppfordres til å være ekstra oppmerksomme i tiden fremover.

Vær oppmerksom: I tiden fremover er det enda større risiko for å kollidere med vilt langs norske veier. Ta dine forholdsregler.  Foto: Fredrik Hess/Gjensidige

Nyheter

Årsaken til økningen i viltpåkjørsler denne perioden er sammensatt. Kortere dager og mørkere kvelder gjør det vanskeligere å oppdage dyrene tidsnok. Kulde og glatte veier gir økt bremselengde for kjøretøyene. Sammen med større forflytning på viltet, grunnet parringstid for hjort og elg, jaktsesong og vanlig sesongtrekk, gir dette større sjanse for et ublidt møte langs veiene.

Økning i antall

Forsikringsselskapet Gjensidige har gått gjennom statistikk fra Miljødirektoratets hjorteviltregister som viser hvor og når viltpåkjørslene skjer. I 2019 ble det registrert 2776 viltpåkjørsler i Innlandet. 923 av disse skjedde i oktober, november og desember. Det er 94 flere påkjørsler enn i samme periode året før, og betyr at en av tre viltpåkjørsler skjer nå og frem mot nyttår.

- I tiden fremover må bilførere være ekstra oppmerksomme på at det plutselig kan dukke opp dyr i veibanen. Det er en markant økning i antall viltpåkjørsler den siste delen av året. I fjor nesten doblet antall påkjørsler seg i Innlandet i oktober, sammenliknet med september, sier kommunikasjonssjef i Gjensidige, Pål Rune Eklo, i en pressemelding.

I en undersøkelse gjort av Ipsos for Gjensidige, svarer tre av ti bilister i Innlandet at de har opplevd å kjøre på dyr. I over 80 prosent av tilfellene var det vilt de kolliderte med, resterende tilfeller var husdyr.

Her skjer ulykkene

Hovedfartsårer med mye trafikk, som langs E6 og riksveiene, kommer naturlig nok høyt på listen. Men også her er enkelte strekninger mer utsatt enn andre.

– Vær ekstra oppmerksom og demp farten, spesielt der det er skiltet med viltovergang eller fare for vilt. Tidspunkt på dagen har også noe å si. Flest ulykker skjer mellom klokken 07 og 08 på morgenen, og etter klokken 17 og frem mot midnatt, sier Eklo.

Tall fra Hjorteviltregisteret viser at det i 2019 var 50 viltpåkjørsler i Lesja og Dovre. I 2020 har det frem til nå vært 44 påkjørsler, der skadeomfanget har variert voldsomt.

Gode råd

  • Demp farten, spesielt på utsatte vegstrekninger og utsatte tider på døgnet.
  • Vær ekstra oppmerksom der det er mye vegetasjon nær veien.
  • Fareskilt er utplassert langs veien av en grunn.
  • Sjekk kartet der du ofte kjører i Hjorteviltregisteret. Det gir en pekepinn hvor de fleste ulykker skjer og hvor du bør være ekstra oppmerksom.
  • Meld fra hvis uhellet er ute. Det er straffbart å etterlate skadde dyr.