DEBATT:

Vi vil utvikle kommunene våre

"Distriktskommunene sliter med fraflytting, manglende tilflytting, aldrende befolkning og synkende antall barnefødsler. Denne trenden må vi snu."
Nyheter

Vi er ordførere i 3 kommuner som ligger i utkantene av det nye Innlandet fylke. Avstanden til hovedsetet for fylkeskommunen på Hamar er svært lang. Distriktskommuner sliter med fraflytting, manglende tilflytting, aldrende befolkning og synkende antall barnefødsler. Denne trenden må vi snu. Men vi klarer ikke det om vi ikke har fylkeskommunen og fylkespolitikere med på laget.