Lesja har lavest arbeidsledighet i Innlandet

Lesja har det laveste antall helt ledige av arbeidsstyrken sin. Dovre ligger midt på treet.

I Lesja er kun 0,6 prosent av arbeidsstyrken helt ledige. Dette er en nedgang på 45 prosent fra samme tid i fjor.  Foto: Skjermdump NAV

Nyheter

Ved utgangen av september var 10 472 personer i Innlandet registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak. Dette tilsvarer 5,6 prosent av arbeidsstyrken. Den tilsvarende andelen i landet var på 7,0 prosent. Den siste måneden har det dermed vært en nedgang på 1 237 arbeidssøkere i Innlandet, viser tall fra NAV.

Ved utgangen av september var det 5 228 helt ledige, som tilsvarer 2,8 prosent av arbeidsstyrken. I Lesja var det kun 0,6 prosent av arbeidsstyrken som var helt ledige, og dette er det laveste tallet i hele fylket. Det er også en nedgang på 45 prosent fra samme tid i fjor. Dovre har opplevd en massiv økning i antall helt ledige, som nå er på 3,3 prosent av arbeidsstyrken. Dette er hele 367 prosents økning fra samme tidspunkt i fjor.

Den siste måneden har antall helt ledige gått ned innen alle yrkesgrupper unntatt jordbruk, skogbruk og fiske. Antall delvis ledige har gått ned innen 11 av 15 yrkesgrupper.