Samler trådene på Lesja stasjon:

Nye yoga-lokaler

Lill Stella Høslom, som står bak firmaet Human Harmony, starter opp med yogatimer i stasjonsbygningen på Lesja stasjon.

Lill Stella flytter inn: Lill Stella Høslom har tidligere tilbudt yogatimer på både Dombås og Bjorli. Nå flytter hun yogatimene til det tidligere godshuset på Lesja stasjon, og ser frem til å få stabile lokaliteter.  Foto: Monica Hjelle

Nyheter

Høslom har tidligere tilbudt yogatimer både på Dombås og Bjorli, men etter at hun selv flyttet til Lesja sentrum, har hun forsøkt å finne et lokale her for å samle trådene litt. Etter å ha vurdert flere løsninger, falt valget på den ærverdige stasjonsbygningen, som fyller 100 år i 2021.