Folkehøgskolesøknad først i 2022

Arbeidsgruppa som har jobbet med planene om en folkehøgskole i Dovre, hadde sine forslag klare i juni.

Fortsatt aktuelt: Dombåstun er fortsatt høyst aktuell for plassering av en folkehøgskole i Dovre, men en konkret avtale med eieren, Dombås hotell, må eventuelt komme på plass i det videre arbeidet.  Foto: Arkiv

Nyheter

Arbeidsgruppa oversendte forslagene som er utarbeidet til kommunen i slutten av juni. Likevel har de folkevalgte hørt lite om hva som er utarbeidet. Mandag kveld hadde leder i gruppa, Martin Killi, og sekretær, Steinar Tolf Jacobsen, orientering for OKO-utvalget.