- Skal være en ryddig prosess

Oppvekstsjef Anne Lene Engum ga OKO-utvalget en oppdatering om arbeidet med sammenslåingen av de to barneskolene i Dovre.

Oppvekstsjef i Dovre, Anne Lene Engum, informerte OKO-utvalget om prosessen med skolesammenslåing.  Foto: Monica Hjelle

Nyheter

Vedtaket om sammenslåing ble gjort før sommeren, men er oversendt Fylkesmannen for lovlighetskontroll. I mellomtiden går prosessen som planlagt, og Engum kunne fortelle at arbeidsgruppa hadde hatt ett møte så langt. Arbeidsgruppa består, foruten Engum, av tillitsvalgte, de to rektorene og et eksternt medlem. Det er lagt planer for samarbeid mellom elevene ved de to skolene i tiden fremover. Videre er prosessen med hensyn til nedbemanningen i gang.

- Dette skal gå korrekt for seg, og folk skal ha tid til å bestemme seg for permisjoner og annet, derfor vil ikke den endelig kabalen være ferdig før i februar, forklarte Engum.