Ynskjer eigen lensmann for Lesja og Dovre

Regjeringa seier sjølv at målet med nærpolitireforma er å sikre frammøte av eit kompetent og effektivt lokalt nærpoliti, der befolkninga bur, og samstundes utvikle gode fagmiljø som er rusta til å møte dagens og morgondagens kriminalitetsutfordringar.

Vil gi tilbake nærleiken: - Folk følar ikkje nærleik til politiet fordi det er nettopp det dei ikkje er; i nærleiken. Dette gjeld overalt, ikkje berre i distrikta. Vi vil gi folk det dei forventar der dei bur, seier Bengt Fasteraune (Sp).  Foto: Frida Amundgård

Nyheter

Dette tenkjer stortingsrepresentant for Senterpartiet Bengt Fasteraune ikkje er tilfelle.