Kvalitetsreformen «Leve hele livet»:

Kartlegger eldres behov

Kommunene jobber aktivt med å gjennomføre kvalitetsreformen «Leve hele livet» for de over 65 år.

Spørreundersøkelse: Lesja kommune og eldrerådet gjennomfører i disse dager en spørreundersøkelse rettet mot de over 65 år i kommunen. Spørreskjema er lagt ut på alle nærbutikker og kommunehuset i Lesja. Skjemaet skal fylles ut og legges i de hvite postboksene. 

Nyheter

Etter tilråding fra Helse- og omsorgsdepartementet den 4. mai 2018 gjennomfører regjeringen nå kvalitetsreformen, hvor målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet. Reformen handler om de grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til eldre: mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene.

Alle kommuner er pålagt å arbeide med denne reformen og legge til rette for at de eldre skal ha god livskvalitet.

Spørreundersøkelse

I den forbindelse har Lesja kommune sammen med eldrerådet laget en spørreundersøkelse som skal kartlegge den aktuelle målgruppens behov før reformen gjennomføres for fullt. Hensikten er å vite hva som er viktig for innbyggerne over 65 år, slik at kommunen skal kunne gjennomføre reformen på en god måte.

Spørreundersøkelsen er lagt ut på kommunens nettside, men ligger også tilgjengelig på alle nærbutikkene og på kommunehuset, samt Eldres senter, Lesjatun og Lesja helsehus, for de som ikke har tilgang på internett. Kommunen har satt svarfrist til 23. oktober.