Desse åtte har søkt vikariat i Dovre barnehage

Totalt åtte stykk har søkt jobb som anten barne- og ungdomsarbeidar eller barnehagelærer i Dovre barnehage.

Åtte søkjarar: Av dei totalt åtte søkjarane, søkjar to stykk på begge dei utlyste stillingane i Dovre barnehage.  Foto: Frida Amundgård

Nyheter

To av søkjarane har søkt på begge stillinger.