Statens Vegvesen ønsker å komme i gang med utbygging av E136 mellom Bjorli og Verma før 2028

I en utredning fra Statens Vegvesen til Samferdselsdepartementet i arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033 foreslår de å iverksette seks store veiprosjekt.

På disse strekningene ønsker Statens Vegvesen å komme i gang med prosjekter i første halvdel av kommende nasjonal transportplan.   Foto: Illustrasjon: Statens Vegvesen

Nyheter

De seks prosjektene omfatter hovedveiene mellom Oslo og Trondheim med armer mot Ålesund, Måløy og Kristiansund. Vegvesenet foreslår å komme i gang med prosjektene i første halvdel av NTP, altså før 2028.

- Vegvesenet har redusert kostnader med 50 milliarder kroner på de store vegprosjektene i NTP. Da kan vi foreslå oppstart av flere vegprosjekter, sier utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen.

Tre av prosjektene de ønsker å komme i gang med omfatter også E136, som er øst-vestforbindelsen i Norge med størst trafikk og helt sentral for transport til Møre og Romsdal. Utfordringene er fremkommelighet i byområdene, høyfjellsoverganger og lange omkjøringsruter ved hendelser.

Blant de tre prosjektene er strekningen Stuguflåten-Raudstøl mellom Bjorli i Lesja kommune og Verma i Rauma kommune. På strekningen er det planlagt 3-feltsvei med krabbefelt. Til prosjektet er det satt av 527 millioner kroner i vegvesenets forslag til NTP 2022-2033.

Regjeringen legger fra ny NTP for Stortinget våren 2021.

Her er Statens Vegvesens ønskeliste til NTP 2022-2033:

Korridor 6: Oslo – Trondheim – arm til Måløy, Ålesund og Kristiansund

Rv. 4 Gjøvik – Mjøsbrua

5, 518 mrd kr

Rv. 4 Roa – Gran grense

2, 032 mrd kr

E136 Stuguflaten – Raudstøl

527 mill kr

E136 Breivika – Lerstad (Ålesund bypakke)

2, 023 mrd kr

E136 Flatmark – Monge – Marstein

1,422 mrd kr

Rv.3 Østerdalen (utbedringstrekning)

1,300 mrd kr

Utbedringsstrekning, andre periode

1,078 mrd kr

Store prosjekt, andre periode

2,055 mrd kr