Inviterer til seminar om “Nye Dombås kyrkje”

Neste veke skal Dovre kyrkjelege råd halde seminar om prosessen rundt restaurering av Dombås kyrkje.

Snart påkledd: Arbeidet med å kle inn kyrkja er snart fullført. 

Nyheter

Snart er arbeidet med å kle inn kyrkja for å beskytte den mot vêr og vind ferdig. Kyrkja blir tildekt medan prosessen med å reparere dei utvendige skadane etter brannen i februar blir utført.

Førstkommande onsdag blir det seminar på Dombås Hotell for alle som er engasjerte i kyrkja. Der vil det blant anna bli lagt fram informasjon om status og tiltaksplan for gjenoppbygging av kyrkja av byggeleiar Odd Ivar Pedersen i Togin AS.

Biskop Solveig Fiske vil også vere til stades under seansen og skal halde foredrag om livsløpskyrkja. Det er også sett av tid til plenumssamtale og respons frå publikum.

Konservator ved Maihaugen, Kåre Hosar, skal også halde foredrag og kyrkjekunst, medan domkantor i Oslo Domkirke, Kåre Nordstoga vil halde foredrag om kyrkjemusikk.

Målet med seminaret er å auke kunnskap og inspirasjon på vegen mot ei ny kyrkje, og saman finne moglegheiter for det nye kyrkjerommet og få felles innsikt for å drøfte Nye Dombås Kyrkje.