Økt tilskudd til Skåppå

Skåppå klatrer oppover i SIVA-systemet, og får med dette økt tilskudd. Dette kommer lokale bedrifter til gode.

Skåppå bistår bedrifter i Lillehammer og Gudbrandsdalen med ulike utviklingsprosjekter. I Lesja og Dovre har de blant annet bidratt i Tour de Dovre og fluefiskeprosjektet.  Foto: Pixabay

Nyheter

Etter å ha rykket opp et nivå i SIVA-systemet får Skåppå dermed økt tilskudd gjennom næringshage- og inkubatorprogrammene.

- Dermed kan vi bistå enda flere bedrifter i Lillehammer og Gudbrandsdalen i utviklingsprosjekter, sier Ida Amble Ruge, prosjektleder og rådgiver i Skåppå.

Mange prosjekter

Hun forteller at avansementet er et resultat av hardt arbeid gjennom flere år, og at SIVA har sett at Skåppå har jobbet godt og bidratt til gode resultater i hele regionen.

- I bare 2019 hjalp vi over 50 bedrifter over hele regionen med sine utviklingsprosjekter. Nå med større ramme, har vi mulighet til å hjelpe lang flere hvert år, sier Amble.

I Lesja og Dovre har Skåppå blant annet jobbet med Tour de Dovre, fluefiskeprosjektet, og de jobber i dag med flere potensielle prosjekter som er i oppstartsfasen. Skåppå bistår blant annet med ideutvikling, framdrift, strategiplaner, samt søknad opp mot Innovasjon Norge.

Etter økningen i tilskudd, får Skåppå nå 2 millioner kroner gjennom inkubatorprogrammet, samt 1,8 millioner kroner gjennom næringshageprogrammet.

Om SIVA

Selskapet for industrivekst, SIVA, er et statlig foretak som utvikler, eier og finansierer en nasjonal infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling, bestående av inkubatorer, næringshager, katapult- sentre, innovasjonsselskaper, samt innovasjonssentre og industribygg. Gjennom Siva-strukturen får bedriftene nettverk, partnere, kompetanse, og fasiliteter, der de kan dra nytte av andres erfaringer og raskere lykkes med sin vekst og utvikling. Siva-strukturen er en viktig del av virkemiddelapparatet, som også forsterker innsatsen som Innovasjon Norge, Forskningsrådet, fylkes-kommunene og andre bidrar med direkte til bedriftene.

Kilde: SIVA