Stort engasjement for Hjerleid

Stort engasjement og mange innspill er stikkordene etter idémøtet på Hjerleid forrige torsdag.

Rektor ved håndverksskolen på Hjerleid, Helle Hundevadt, kunne glede seg over stort oppmøte og engasjement under idémyldringsmøtet forrige torsdag.  Foto: Monica Hjelle

Nyheter

Innlandet fylkeskommune har vedtatt å avhende lokalene på den tidligere videregående skolen, innen 1. august neste år. Flere av lokalene er allerede i bruk, men en stor del av bygningsmassen står fortsatt tom. Som et ledd i å se mulighetene for å fylle opp disse, hadde rektor ved Hjerleid håndverksskole, Helle Hundevadt, sammen med dovreordfører Astrid Skomakerstuen Ruste invitert til idédugnad torsdag i forrige uke.