– Beredskap på brann og redning må prioriteres høyt

Bjorlis mange hyttefolk vil også ha et ord med i laget når det gjelder beredskap i kommunen. De forventer at kommunen gjør nødvendig prioriteringer for et godt og forsvarlig nivå på beredskapen.

Hytteinnbyggere i Lesja mener beredskap må prioriteres høyt. Dette bildet er fra en hyttebrann på Lesjaverk påska 2018.  

Nyheter

– Vi vil understreke at dagens situasjon alene tilsier at beredskapen på brann og redning må prioriteres høyt. Det er en svært avgjørende beredskap, naturligvis ved brann, men også ved alle andre typer uhell som kan skje, der omgående redning er avgjørende for å berge menneskeliv eller begrense skader på personer eller bygninger. Vi ønsker å understreke at beredskap innen brann, redning og helse er noe som beboerne av fritidsboliger på Bjorli er svært opptatt av.