Gjentatte protester stanset prosjektet:

DNT Gudbrandsdalen skrinlegger Dronningsetra

Det skriver DNT på sine sider tirsdag 10. november. - Det er trist, sier styreleder Magnar Bratlien.

Kan ikke fortsette: Dronningsetra har vært et pågående prosjekt i lang tid, men nå ser DNT Gudbrandsdalen seg nødt til å avslutte det.  Foto: Maria Kampesæter Kleiven/DNT Gudbrandsdalen

Nyheter

Styret i DNT Gudbrandsdalen går inn for å trekke byggesøknaden for Dronningsetra før Fylkesmannen har behandlet klagene.

– Trist

DNT Gudbrandsdalen har siden 2014 jobbet utallige dugnadstimer for å realisere foreningens første hytte. Formålet har hele tiden vært knytte to viktige fjellområder sammen og skape et sammenhengende hytte - og stinett og ikke minst, skape et friluftstilbud for alle. Etter en lang og tidvis kronglete prosess, avsluttes prosjektet.

– Det er trist. Vi har hatt fryktelig lyst til å skape en åpen, tilgjengelig friluftsarena på vestsiden av Gudbrandsdalen for lokalsamfunnet. Men jeg er nok mest lei meg på vegne av alle støttespillerne våre i lokalmiljøet, og frivillige og tillitsvalgte i organisasjonen vår som har stått på for dette prosjektet, sier styreleder Magnar Bratlien i en pressemelding.


Sparebankene støtter turistforeningen

DNT Gudbrandsdalen skal bygge ny selvbetjeningshytte i Skåbu. Sparebankene i Gudbrandsdalen støtter opp med 400 000 kroner.


Flyttet tomt én gang

Den første, opprinnelige tomta ble godkjent av både kommunen og Fylkesmannen, men DNT Gudbrandsdalen besluttet likevel å flytte hytta mye nærmere Flekkmovegen.

– Når protestene igjen dukker opp, selv etter at vi har flyttet tomta, nedskalert hytta og lagt om stinettet, har vi bestemt oss for å ikke gå videre. Å legge til rette for friluftsopplevelser på en mest mulig skånsom måte for naturen er kjernen i det DNT driver med. Vi har forholdt oss til konklusjonene fra myndighetene, men samtidig ønsket å finne fram til løsninger med de som har vært uenige.

– Det er helt greit at noen er kritiske, men jeg opplever at enkelte har vært lite villige til å gå i dialog med oss. Det har også vært kastet fram en del påstander om Dronningsetra som rett og slett ikke stemmer. Disse har det vært vanskelig å rette opp i i ettertid og det har gjort arbeidet ekstra krevende, sier Bratlien.

Barn og unge fokus fremover

Selv om Dronningsetra ikke blir realisert, har DNT Gudbrandsdalen store ambisjoner om å fortsette og lage fine friluftsaktiviteter i nærmiljøet.

– Vi tror fullt og helt på det som har vært DNTs filosofi i over 150 år. Det er gjennom å være ute og bruke skogen og fjellet at vi lærer barn og unge å bli glad i naturen. Den jobben skal vi fortsette med, avslutter styreleder Bratlien.