Næringsprisen i Lesja går til tømrer Håvard Ingvaldsen

Et enstemmig formannskap vedtok i møte 11. november 2020 å gi Lesja kommune sin næringspris til Tømrer Håvard Ingvaldsen AS. - Lesja kommune har et luksusproblem. Vi har så mange dyktige aktører å velge i, sier ordfører Mariann Skotte på vegne av formannskapet i Lesja.

Årets vinner: Håvard Ingvaldsen fikk næringsprisen i Lesja for utviklinga av en bedrift som betyr mye for Lesja i form av arbeidsplasser og mye godt arbeid.  Foto: Martin Amble Ruge/Nasjonalparkriket

Nyheter

- I år var det kommet inn hele 18 begrunna forslag, der det spredte seg på ni ulike bedrifter. Det var beintøft å skulle velge en bedrift, sier Skotte.

Påskjønnelse

Tømrer Håvard Ingvaldsen får næringsprisen fordi han har utviklet en bedrift som betyr mye for Lesja som hyttekommune og som gir mange viktige arbeidsplasser i kommune. De innkomne forslaga er innsendt av bedrifter og innbyggere i Lesja.

Lesja kommune sin næringspris skal være en påskjønnelse til personer, bedrifter eller organisasjoner som har bidratt til å skaffe nye og varige arbeidsplasser til kommunen. Prisen kan også gis til noen som har ytt ekstraordinært bidrag til å trygge og videreutvikle eksisterende næringsvirksomhet. Ideer og prosjekter som kan videreutvikles til voksende og varig virksomhet kan også premieres.

- Dette var svært overraskende men veldig gledelig, sier Håvard Ingvaldsen.

Han er eier av Tømrer Håvard Ingvaldsen AS. Selskapet har datterselskapet Thøring og Sønner AS. Kjøpet av Thøring skjedde i 2015 i forbindelse med generasjonsskifte i den bedrifta.

Etablerte enkeltmannsforetak i 2006

I morselskapet er det for tiden sju ansatte, hos datterselskapet Thøring og Sønner AS er det 12 ansatte. Arbeidsstokken er lokal. Ingvaldsen sier at de gjennom tidene har hatt flere lærlinger, men for tiden er det liten tilgang på lærlinger innen byggfag. Tømrer Håvard Ingvaldsen AS eier også 12 prosent i selskapet Thøring og Aaheim AS, som er et selskap for hytteutvikling på Bjorli.

Håvard Ingvaldsen etablerte sitt enkeltmannsforetak i 2006. Dette ble i 2011 endret til aksjeselskap. Hovedproduktet er hyttebygging, men boligbygging utgjør også en del av arbeidet. Tømrer Håvard Ingvaldsen AS har hatt en veldig positiv utvikling de siste årene. Omsetningen er doblet fra 2017 til 2019 og er nå på 17 millioner kroner. Det økonomiske resultatet er også veldig bra.

Lesja kommune sin næringspris har vært delt ut en gang før. Det skjedde i 2019 til Lesja Bulldozerlag AS. Den gangen ble det arrangert et eget næringslivsarrangement for utdeling. På grunn av Covid-19-situasjonen blir Næringsprisen for 2020 delt ut i formannskapsmøte den 2. desember. Prisen består av et diplom og et tilskudd på 20 000 kroner.