Disse har fått Covid-midler i Lesja

Formannskapet i Lesja har fordelt resten av potten av næringstilskudd som kom til kommunene i forbindelse med pandemien.

Lesja har nå tømt sin pott av "Covid-midler" som kom fra Staten.  Foto: Illustrasjonsbilde

Nyheter

Det var fire søkere som fikk midler da formannskapet hadde møte onsdag. Formålet med midlene er å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. Midlene er en ekstraordinær utbetaling fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som er fordelt av Fylkesmannen i Innlandet.