Idedugnad for utvikling av Bjorli er ein pågåande suksess:

- Tusen takk for engasjement og bidrag

Bjorli utvikling mottek i desse dagar innspel frå hytteeigarar og fastbuande om kva dei saknar i Bjorli.

Attraktiv plass: Bjorli er ein attraktiv plass, men no er målet å gjere det om til ein heilårsdestinasjon, med dagleg leiar i Bjorli utvikling Oddbjørn Vassli i spissen.  Foto: Simen Rudiløkken/arkiv

Nyheter

Så langt er både dei ansvarlege for idedugnaden og Bjorli utvikling nøgde med resultata.