Regelbrot kan føre til høge bøter eller fengselsstraff:

Politiet i Innlandet har sidan 6. november registrert fire nye straffesakar som omhandlar brot på smittevernreglane

Innlandet politidistrikt får stadig inn fleire slike sakar. Desse fire sakane det dreier seg om, er brot på karantenereglar.

Fleire reaksjonar: Høge bøter, auka kontroll og karantenehotell er nokre av reaksjonane som følge av koronaen. 

Nyheter

Totalt er det registrert 32 straffesakar sidan mars 2020 i Innlandet politidistrikt. Politiet har fått i oppdrag å prioritere kontroll og sanksjonering av brot på smittevernreglane.