Ett skritt nærmere skatepark på Dombås

Dovre kommune har fått positiv tilbakemelding på dispensasjonssøknaden i forbindelse med skateparken på Dombås.

Planskisse: Slik ser Betongpark for seg at skateparken på Dombås skal se ut.  Foto: Skjermdump/Betongpark

Nyheter

Dombås freeski og snowboard har siden i sommer jobbet med ideen om en skatepark i Minneparken på Dombås. Statens vegvesen gikk imot den opprinnelig ønskede beliggenheten, grunnet sin byggegrense 50 meter fra veiens senterlinje. Det ble fra initiativtaker funnet en alternativ plassering, fortsatt i Minneparken, men på vestsiden av gangveien som går parallelt med E6. Også denne plasseringen ligger innenfor byggegrensen, men etter positive signaler fra vegvesenet, valgte grunneier Dovre kommune å sende en dispensasjonssøknad for skateparken. I begynnelsen av måneden kom den gledelige meldingen om at Statens vegvesen ikke vil motsette seg tiltaket.

Skateparken blir plassbygget i betong og har en stipulert kostnad på 3,5 millioner kroner. Planen er å søke om ulike midler for å koste det som ikke kan utføres på dugnad.