Til inntekt for Kirkens nødhjelp:

Meditasjonskonsert i Dovre kyrkje: - Lyttaren får ein moglegheit til å reinse seg sjølv og sine tankar

I høve ein 12 dagars turnè, kjem musikarane Erlend Olderskog Albertsen og Yoshiko Nakano til Dovre kyrkje tysdag kveld med sitt arrangement "Tid for Tempel".

Tid for Tempel: Gjennom 12 dagar, skal musikarane Erlend Olderskog Albertsen og Yoshiko Nakano reise rundt og spele på tradisjonelle indiske instrument for å få folk til å kjenne på ro.  Foto: Privat

Nyheter

Olderskog Albertsen og Nakano skal framføre meditativ musikk inspirert av den nordindiske tradisjonen Dhrupad.