Anslår at det kjem til å bli handla for over 4 milliardar kroner i Innlandet i desember

Det viser Virke sin julehandelsprognose. Dette gir ei auking på 10 prosent frå i fjor, og dei stengte grensene bidreg sterkt til denne veksta.

Koronakonsekvens: Om lang tre milliardar kroner, som normalt blir brukt på mat og drikke over grensa, blir lagt att i Norge i år.  Foto: Terje Pedersen/NTB Scanpix

Nyheter

Prognosen viser at berre i desember vil kvar enkelt innbyggjar i Innlandet bruke 11 980 kroner på julehandelen i år, som er nesten 1200 kroner opp frå i fjor.

- Dette er annleisåret, og julehandelen er inga unntak. Koronapandemien og stengte grenser bidreg til at vi forventar historisk vekst i årets julehandel. Samstundes er det store forskjellar på tvers av bransjar og geografi. I fylker som Innlandet, som vanlegvis er utsett for stor handelslekkasje, er det mange som vil ha ein svært god førjulstid, seier direktør for Virke handel Harald Jachwitz Andersen.

Stengte grenser gir midlertidig oppsving

Grunna koronapandemien, vil vi bruke om lang 20 milliardar kroner mindre på reiser, opplevingar og andre tenestar i november og desember i år enn i dei same månadane i fjor. Om lang tre milliardar kroner, som normalt blir brukt på mat og drikke over grensa, blir lagt att i Norge i år.

- Eit varig bortfall av grensehandel gir grunnlag for mellom 10 000 og 20 000 nye arbeidsplassar i Norge. Dette er arbeidsplassar vi sårt treng når mengda arbeidsledige har auka med over 100 000 siden februar, seier Jachwitz Andersen.

God julehandel viktig for norsk økonomi

Omsetningen i november og desember utgjer ein stor andel av årsomsetnaden i detaljhandelen. Ein god julehandel er difor viktig for norsk økonomi, og i år kan det redde mange av verksemdene som slit.

- Dei som lever at det vi putter i kroppen og heima våre gjer det godt, medan dei som lever av det vi putter på kroppen slit. Klær, sko og mote har vore hardast ramma av koronakrisa til no og hadde verkeleg trengt tidenes julehandel, seier Jachwitz Andersen.

Black Friday blir til Black Week

I fjor utgjorde novemberhandelen 47,2 prosent av detaljhandelen i årets to siste månadar. I år er det antatt at andelen vil auka til 47,6 prosent.

Dei siste åra har det vore stabilt høg omsetnad på Black Friday, og omsetnaden har auka gjennom heile Black Week. Virke meiner denne trenden vil bli forsterka i år. Det blir anteke at norske fysiske butikkar og norske netthandelsbutikkar vil omsette for 3,3 milliardar kroner på Black Friday, som vil vere eit fall på 10 prosent frå i fjor.

Omsetnaden under "Black Week" blir mellombels anteke til 15,5 milliardar kroner, ei auking på 1,5 milliardar kroner.

- Utviklinga til ei heil tilbodsveke har skjedd over mange år. Pandemien vil antakeleg forsterke denne utviklinga med at dei gode tilboda blir spreidd over heile Black Week, og dagar elles i november. Kampanjedagane i november blir berre viktigare, og mange vil nok handle meir på nett, seier Virke-direktøren.