Lesjaskog brannstasjon:

Foreslår at Lesja tar regningen for Dovre

Saken om brannstasjonen på Lesjaskog skal på bordet i kommende kommunestyremøte i Lesja.

Frank Westad, kommunedirektør i Lesja, legger fram saken om brannstasjon for poltikerne på nytt. Brannsjef Åge Tøndevoldshagen skal orientere. 

Nyheter

Vedtaket om at Lesja skal låne en million kroner for å fullføre brannstasjonen skal ikke behandles på nytt. Det saken dreier seg om er om Lesja kommune skal ta en større del av utgiftene, slik at de dekker inn den resterende summen som Dovre kommune ikke bevilget.