Næringsdrivende vil gå sammen om etterbruk av Forsvarets lokaler

Flere næringsdrivende på Dovrefjell ønsker å benytte seg av Forsvarets lokaler på Hjerkinn nå som etaten trekker seg ut av området.

Næringsaktører på Dovrefjell går sammen om å bruke Forsvarets lokaler på Hjerkinn, som etter planen skal rives.  Foto: Monica Hjelle/Arkiv

Nyheter

Fra kommunens side skal området hvor Forsvarets anlegg finner sted omreguleres til LNF-område, og bygningene skal etter planen rives i forbindelse med at det omfattende rydde- og restaureringsarbeidet av det tidligere skytefeltet som nå går mot slutten.