Befolkningsøkning i Lesja - nedgang i Dovre

Statisk Sentralbyrå (SSB) sine tall over befolkningsutvikling i tredje kvartal av 2020 er grønne i Lesja, mens i Dovre har innbyggertallet gått nedover.

Innbyggertallet i Lesja steg i tredje kvartal av 2020.  Foto: Frida Amundgård/Arkiv

Nyheter

Innlandet fylke hadde til sammen en vekst på 62 personer i løpet av tredje kvartal. Det bor nå 370 544 personer i fylket.