Får 750 000 kroner til opplæring i tradisjonshåndverk for unge og unge voksne

Senter for Bygdekultur ved Hjerleid, Dovre, har søkt om og fått bevilget 750 000 kroner fra sparebankstiftelsen DNB.

Steinar Moldal, Jon Bojer Godal, Henning Olstad har i tre år bygget og formidlet ulike lafteteknikker gjennom a bygge et stort laftebygg, organisert som kurs for elever og andre unge handverksinteresserte.  Foto: Monica Hjelle

Nyheter

Tiltaket det er bevilget penger til har som hovedmål å lære opp unge og unge voksne i tradisjonshåndverk.

Nylig stod laftebygget som gjennom tre år har blitt bygget gjennom kurs for elever og håndverksinteresserte, i regi av Jon Bojer Godal, Steinar Moldal og Henning Olstad. Målsettingen med huset er formidling av kunnskap om lafteteknikker, og at huset skal utfylle de andre bygningene som er representert i Bygningshistorisk park på Dovre.


Tre års arbeid snart ferdig:

Signalbygget på tur opp

Etter tre år er lafteforskningshuset på Hjerleid ferdig og på vei opp på sin endelige plassering – godt synlig for alle som kommer på besøk til håndverksskolen.


Senter for Bygdekultur står som eier av bygget, og har søkt om midler til materialer og godtgjøring til tradisjonsbærerne og kurslærerne for arbeidet de har lagt ned i prosjektet.

Det innebærer blant annet:

  • Merke bygget, ta det ned
  • Berede grunnen for oppsetting og fundamentere
  • Oppsetting på Hjerleid-området
  • Legge taktro, taktekking med skifer og torv
  • Legge golv/etasjeskiller og bygge svalgang
  • Lage vinduer, dorer, trapper og innredning
  • Utsmykning: treskjæring på svalgang og døromramminger

I neste omgang ønsker de også å bygge en peis og pipe, samt overflatebehandle bygget. Målet er at bygget skal gi mulighet for unge til å lære av eldre, erfarne handverkere, gjennom handlingsbåret kunnskap.

- Tiltaket har en opplæringsoppgave, og skal formidle ny handverksforskning. Det er ingen tidligere som har avdekket så mange lafteteknikker i Norge (nesten 400), og det er viktig at nye handverkere får ta del i denne kunnskapen. Forskningen er grundig dokumentert gjennom bøkene "Om det a lafte", og mange har lært seg flere lafteteknikker gjennom oppbyggingen av huset. Men for at stadig nye håndverkere skal få denne kunnskapen er det nødvendig at huset blir fullført, og tatt i bruk som formidler av lafting og andre tradisjonelle håndverks- og byggeteknikker til de unge som skal føre kulturarven var videre. Uten tilskudd utenfra klarer ikke Senter for bygdekultur a fullføre bygget, fordi riktige materialer og dyktige instruktører er kostbare, skriver Senter for Bygdekultur i sin begrunnelse for søknaden.