Uenighet om skoghogst

Uenighet mellom Dovre kommune og grunneier Øyvind Frich om antall trær som er fjernet på Ljoshaugen, har havnet hos advokat.

Dovre kommune mener de har hugget ned 16 trær på Ljoshaugen. - Helt feil. De har hugget ned nærmere 80 trær, sier grunneier Øyvind Frich.  Foto: Monica Hjelle

Nyheter

I forbindelse med at Dovre kommune skulle skifte ut en nesten 100 år gammel vannledning på Dombås, måtte de ta ned en rekke trær for å komme til. I utgangspunktet var inngrepet avtalt med grunneierne, men Frich satte til slutt ned foten da han mener kommunen både fjerner flere trær enn de strengt tatt må og at de ikke vil kompensere tilstrekkelig.