Denne aktiviteten gjør nordmenn mindre av

Ifølge SSB er det langt færre nordmenn som går på ski nå, enn for ti år siden.

Det er færre nordmenn som går på ski i dag enn for ti år siden.   Foto: Vidar Ruud/NTB

Nyheter

Det er tall fra Levekårsundersøkelsen som viser at andelen som har vært på lang skitur, har sunket fra 29 prosent i 2011 til 21 prosent i 2020. For kort skitur har andelen sunket fra 42 til 33 prosent i samme periode. Det er også en nedgang for alpint, snowboard og telemark fra 2011 til i dag.

Personer med høy utdannelse går mest på ski, men det er også blant disse nedgangen er størst: 53 prosent av personer som har universitetsutdanning på fire år eller mer, rapporterte i 2020 at de har vært på en lengre skitur de siste tolv månedene, mot 67 prosent i 2011. For personer med grunnskole falt andelen fra 27 prosent til 20 prosent i samme periode.

Andelene som har gått på skitur er mindre på Vestlandet, i Agder og i Rogaland enn i resten av landet. I Oslo og Viken står man mer på alpint, snowboard og telemark enn i de øvrige landsdelene.

Det er personer i alderen mellom 25 og 44 år går mest på tur. Blant disse har 86 prosent vært på kort fottur i skogen eller på fjellet, og 63 prosent har gått lengre turer. Andelen er noe mindre i øvrige aldersgrupper, og minst for de eldste som er 67 år og eldre.

Undersøkelsen viser også en sammenheng mellom utdanningsnivå og lange fotturer. 74 prosent av personer som har universitetsutdanning på fire år eller mer har vært på lang fottur på over tre timer de siste 12 månedene, mot 44 prosent for personer med utdanning på grunnskolenivå.

Selv om noen tradisjonelle friluftslivsaktiviteter har hatt tilbakegang er andre aktiviteter like populære som før. Særlig gjelder dette fotturer. 79 prosent oppgir at de har vært på kort fottur i skogen eller på fjellet de siste 12 månedene, mens 55 prosent har vært på lang fottur i skogen eller på fjellet.