Alle vidaregåande skular og ungdomsskular til raudt nivå:

I Dovre og Lesja trappast smittevernet opp: - Det er ni skuledagar det er snakk om så vi får sjå korleis det blir vurdert etter det

For å avgrense auking i smitte i januar, innførar regjeringa nye koronatiltak som i fyrste omgang varar til 18. januar. Landet sine ungdomsskular og vidaregåande skuler bør følgje raudt tiltaksnivå i smittevernvegleiaren.

Trådd i kraft no: Nord Gudbrandsdalen vidaregåande skuler og skulene i Lesja og Dovre følgjer koronatiltak frå regjeringa.  Foto: Simen Rudiløkken/arkiv

Nyheter

Dette gjeld uavhengig av det lokale smittenivået.