Over 6 millioner til 44 restaureringsprosjekter i Lesja og Dovre

Siden oppstarten i 2003 har Kulturminnefondet tildelt 1 milliard kroner til restaurering av kulturminner. Det har ført til en samlet innsats på 3,5 milliarder kroner til bevaringsarbeid.

Kalven sæter i Vågå er blant prosjektene i Gudbrandsdalen som har fått støtte, noe Kulturminnefondet er et godt eksempel på «vern gjennom aktiv bruk».   Foto: Tom Gustavsen

Nyheter

I 2020 passerte Kulturminnefondet 1 milliard kroner i tildelinger til over 6.000 prosjekter.