Dronepilotar frå Ottadalen var med i Gjerdrum:

– Når ein fekk sjå dimensjonane med eigne auger ...

Morten Hammeren, opprinneleg frå Dombås og kollega Kjell Petter Syvergaard, som i november vart sertifiserte som dronepilotar og etablerte Innlandet Droneberedskap, vart tidleg kontakta for å bistå i redningsaksjonen i Gjerdrum.
Nyheter

Medietrykk: Både Morten Hammeren og Kjell Petter Syvergaard fekk oppleva det enorme medietrykket i Gjerdrum. Etter den nær tolv timar lange operasjonen måtte dei repetere det dei kunne fortelja fem gonger. (Foto: Stig Førrisdal/Norwegian Drones)