Stillingssleppet 2021:

Ser behovet frå både arbeidsgjevarar og innbyggjarar: - Vidareførar suksessen

Stillingssleppet er ein årleg fellesutlysing av ledige stillingar i regionen. Dato for årets "slepp" er tysdag 12. mars.

Sleppet i fjor samstundes med korona: - Til tross for at fjorårets slepp skjedde på same dag som regjeringa la fram dei mest inngripande tiltaka i fredstid i Norge, var tilbakemeldingane gode, seier prosjektmedarbeidar for Regionrådet Nord-Gudbrandsdal.  Foto: Kristin Haave

Nyheter

I Stillingssleppet 2020 blei det ny rekord, med over 200 ledige jobbar. Difor vil dei gjenta det i år også.