Stenger framdørene på bussane igjen – Men ikkje her

Frå 5. januar stengte framdøra på enda fleire bussliner i Innlandet.

Det er framleis lov å gå inn framdøra i bussane styrt av Lesja bilruter.  Foto: Simen Rudiløkken/Arkiv

Nyheter

Innlandstrafikk oppfordrar reisande til å syne omsyn og følgje råd og anbefalingar frå helsemyndigheitene. For å avgrense nærkontakt mellom sjåfør og kundar blir framdøra på bussane stengd på dei fleste busser i fylket.

I Nord-Gudbrandsdal gjeld dette for alle liner køyrd av Trønderbilene Gudbrandsdal, men rutene som blir køyrd av Lesja bilruter og Ringebu bilruter køyrer framleis med ope framdør.

Ei annan anbefaling frå Innlandstrafikk for å hindre smittespreiing er å kjøpe billett på førehand, særleg der framdørene er stengt.