I dag har Rauma næringslag møte med næringsliv, vegvesen og politikere om E136

E136 Romsdalen må sikres oppstarts-bevilgning i Nasjonal Transportplan, mener Rauma næringslag.

Nyheter

- Næringslivet i Møre og Romsdal må sikres konkurransedyktige betingelser. Dette skjer ikke uten at arbeidet med E136 opp Romsdalen nå prioriteres, sier styreleder i Rauma Næringslag Katrine Wold Deunk, administrerende direktør i Wenaas Workwear, Norges største leverandør av arbeidstøy.

- Romsdalen er Møre og Romsdal sin eksportveg. Her går varer fra hele fylket ut i Europa, sier hun videre.

Næringslaget har i en årrekke trodd at E136 Romsdalen skulle bli prioritert med midler, men dette har ikke skjedd. Derfor har næringslaget nå satt ned en arbeidsgruppe som vil være pådrivere for å løfte fram dette viktige prosjektet.

- Denne trafikken skjer på en veg der 7,2 kilometer av strekninga er så smal at den ikke fyller bredden for å få malt gulstripe i midten, sier Arne Langseth i Veøy AS.

- Vi som transportselskap ser også med skrekk på de situasjonene som vil oppstå for våre sjåfører og andre vegfarende når nå vogntog på 25,24 meter er godkjent. Dette går på trafikksikkerheten løs, sier den erfarne transportøren.

I tillegg trekker han fram rasfaren som heller ikke er eliminert i Romsdalen med dagens løsning.

Rauma Næringslag gjennomfører torsdag 7. januar et informasjonsmøte med både næringsliv, Statens vegvesen og politikere tilstede. Laget planlegger også en synfaring av Romsdalen 18. februar for å vise fram situasjonen.

- Vi ønsker nå å holde fokus på denne strekninga til vi er sikra gjennomføring, avslutter Kari Moen Volle i næringslaget.

I videoen øverst i saken trekker næringslaget frem tre punkter de ønsker å rette fokus på.