Fasteraune: – Det er viktig med lokalt engasjement rundt E136

– Vi må se alt under ett og snakke om hele E136, ikke bare enkeltstrekninger, sier Bengt Fasteraune (Sp).

Bengt Fasteraune (Sp) mener det er viktig å fokusere på at E136 er en viktig fjellovergang. Dette arkivbildet viser hvordan forholdene kan være når vinteren virkelig slår til i Lesja.  

Nyheter

Han sitter på Stortinget for Senterpartiet i Oppland, og er medlem i transportkomiteen. Fasteraune var også med på Rauma næringslags konferanse om E136. Han er glad for at stortingsrepresentant Helge Orten, som representerer regjeringspartiet Høyre, også presiserte at man må se på hele strekningen fra Dombås til Åndalsnes.