Den britiske marinen vil benytte seg av motoriserte kjøretøy i naturvernområder - Det sier nasjonalparkstyret nei til

Under mandagens møte i Dovrefjell nasjonalparkstyre var det behandling av klage etter avslag på søknad om motorisert ferdsel for den britiske marinen som sto på sakslista.

Den britiske marinen har søkt om tillatelse til motorisert ferdsel i samtlige naturvernområder i Dovrefjell. Det sier nasjonalparkstyret nei til.  Foto: Illustrasjon: Edvin Wiggen Dahl/Forsvaret

Nyheter

Etter det som trolig var historiens korteste møte i styret, på 11 minutter ifølge nasjonalparkforvalter Carl S. Bjurstedt, ble det enstemmig vedtatt å opprettholde vedtaket fra før jul, om å avslå søknaden om motorisert ferdsel i landskapsvernområdene Hjerkinn og Jora.