I-endelser til irritasjon – og besvær

Irriterer du deg over i-endelser i lokale stedsnavn på kart over Lesja og Dovre, er du neppe alene.

Korrekt lokal skrivemåte: Slik skrives Gammelsætre korrekt på dovredialekt. På offentlige kart varierer skrivemåten på sterke hunkjønnsord i bestemt form, som sæter og hø.  Foto: Monica Hjelle

Nyheter

Storhøi, Bøsætri, Blæstergrendi, står det på offisielle kart, mens de lokale navnene er Storhøe, Bøsætre og Blæstergrende. Til irritasjon for noen, og til forvirring og misforståelser for andre. Nå er det imidlertid fullt mulig å få til et samsvar mellom lokal uttale og kartpunkt.