Sikter mot normal drift av den botaniske fjellhagen på Kongsvoll til sommeren

Arbeidsgruppa som jobber med å sikre videre drift av den unike fjellhagen, har som mål å få full drift igjen fra og med førstkommende sommer.

Jobber for videre drift: En arbeidsgruppe jobber for å sikre videre drift av Den botaniske fjellhagen ved Kongsvoll. Det har vært fjellhage med lokal flora i området i nærmere 100 år.   Foto: Tommy Prestø/NTNU Vitenskapsmuseet

Nyheter

Fjellhagen på Kongsvoll ble frem til i fjor våres drevet av NTNU, som da ikke lenger så det som tjenlig å drifte den. Stafettpinnen ble midlertidig overtatt av en arbeidsgruppe, som jobber for å finne alternative drivere av den unike fjellhagen. Hans-Jacob Dahl er leder av gruppa, som foruten ham selv, består av Simen Bretten, som på begynnelsen av 90-tallet anla den eksisterende hagen ved fjellstua, samt botanikerne Harald Taagvold og Helge Toftaker.