Norske bønder er avhengige av tollen for å gjere det lønnsamt:

- Konkurranse frå import samt galopperande kostnadar fekk fleire mjølkebønder til å slutte i 2019

Nestleiar i Bondelaget Bjørn Gimming fryktar at regjeringa kjem til å bytte ut kyrne hans mot tollfri «fish and chips» til Storbritannia. Norge er avhengige av tollbarrierar for at kyrne til norske bønder skal vere lønnsame.

Bekymra: Leiar i Dovre bondelag Bjørnhild Vigerust og leiar i Lesja bondelag Arne Manger delar same bekymring rundt toll og kva effekt det har på gardane.  Foto: Simen Rudiløkken/arkiv, Guro Vollen/arkiv, Monica Hjelle/arkiv

Nyheter

Bondelaga i Lesja og Dovre har klare meiningar rundt dette.