Slike tyfoner finnes ikke i Lesja og Dovre - men nå kommer det ny varslingsordning

Onsdag testes Sivilforsvarets varslingsanlegg, men du skal ha god hørsel om du skal høre tyfonvarslingen i Lesja og Dovre.

Rundt halvparten av Norges befolkning kan høre tyfonvarslingen fra Sivilforsvaret.   Foto: Odd Skarbomyr, DSB

Nyheter

De nærmeste tyfonene finner du på Lillehammer, Sunndalsøra og Åndalsnes.