Disse har takket ja til stillinger i Lesja

Totalt 25 stykker er nå nye ansette i Lesja kommune.

Nye fjes: Mange nye ansatte starter eller har startet i jobb i Lesja kommune i 2020 og 2021.  Foto: Astrid Kvam Helset/arkiv

Nyheter

 • Tove Irene S. Skaug har takket ja til 100% fast stilling som teamleder ved Lesja sjukeheim fra 1. desember 2020.
 • May Helen Brekken har takket ja til 11% utvidelse av stilling som hjelpepleier innen helse og omsorg fra 25. januar 2021.
 • Mariann Torsgård har takket ja til 80% fast stilling som sjukepleier ved heimesjukepleien fra 1. februar 2021.
 • Miroslawa Zuzanna Jurkowska har takket ja til 50% fast stilling som hjemmehjelp ved Eldres senter fra 1. mars 2021.
 • Lisa-Marie Thøring Mømb har takket ja til utvidelse i 30% fast stilling som sjukepleier ved heimesjukepleia fra 1. februar 2021.
 • Agnieszka Anna Klimczak har takket ja til 32% fast stilling som hjemmehjelp ved Eldres senter fra 8. februar 2021.
 • Bjørner Utgaard har takket ja til 24% stilling som servicearbeider ved Lesja svømmehall i perioden 5. januar 2021-28. mai 2021.
 • Kristin Tordhol har takket ja til 66% fast stilling som fagarbeider i brukers hjem/hjemmebaserte tjenester fra 1. desember 2020.
 • Ragni Slettum Storhaug har takket ja til 25% fast utvidelse av stilling som helsefagarbeider ved helse og omsorg fra 25. januar 2021.
 • Malin Elisabeth Moen har takket ja til 26,4% fast utvidelse av stilling som helsefagarbeider ved helse og omsorg fra25. januar 2021.
 • Kari Anette Austvik har takket ja til 100% fast stilling som tjenesteleder ved landbruksavdelingen fra 1. februar 2021.
 • Ann Sillibakken Riise har takket ja til 5% fast utvidelse av stilling som hjelpepleier ved helse og omsorg fra 25. januar 2021.
 • Tove Lovinda Gundersen har takket ja til 15% fast utvidelse av stilling som hjelpepleier ved helse og omsorg fra 25. januar 2021.
 • Elin Baukhol har takket ja til 11% fast utvidelse av stilling som hjelpepleier ved helse og omsorg fra 25. januar 2021.
 • Berit Kleiven Kronberget har takket ja til 30% fast utvidelse av stilling som hjelpepleier ved helse og omsorg fra 25. januar 2021.
 • Sylwia Løftingsmo har takket ja til 60% stilling som personlig assistent ved hjemmebaserte tjenester fra 1. mars 2021.
 • Marit Svanborg har takket ja til 100% fast stilling som tjenesteleder ved forvaltningsavdelingen fra 1. januar 2021.
 • Astrid Håkenstad har takket ja til 15% fast utvidelse av stilling som hjelpepleier ved helse og omsorg fra 25. januar 2021.
 • Elin Sangro har takket ja til 30% fast utvidelse av stilling som helsefagarbeider ved helse og omsorg fra 25. januar 2021.
 • Anne Håkenstad har takket ja til 15% fast utvidelse av stilling som hjelpepleier ved helse og omsorg fra 25. januar 2021.
 • Barbara Czernek-Soares har takket ja til 27% midlertidig stilling som renholder i perioden 18. januar 2021-18. juni 2021.
 • Randi Brandli har takket ja til 30% fast utvidelse av stilling som hjelpepleier ved helse og omsorg fra 1. mars 2021.
 • Bjørg Marit Lien har takket ja til vikariat i 36,15% stilling ved Lesjaskog dagsenter i perioden 1. mars 2021-31. mai 2021.
 • Lars Ole Brubakken Vik har takket ja til 100% fast stilling som helsefagarbeider ved helse og omsorg fra snarest.
 • Rakel Hoksvold har takket ja til 33% fast stilling som renholder fra 18. januar 2021.