Sett seg lei på «private miljøstasjonar»: - Kommunen må vere mindre redd og meir tøff

Gjentekne gonger har Fred Arne Hessen (Dovre Høyre) teke opp ei sak i fleire formannskapsmøte som han er veldig oppteken av; nemleg irritasjon over det han kallar «private miljøstasjonar» i Dovre.

Slik bør det vere: Fred Arne Hessen (Dovre H) etterspør eit meir ordentleg og skrotfritt Dovre. – Folk må slutte å lagre skrotet sitt i staden for å nytte miljøstasjonen, seier Hessen.  Foto: Monica Hjelle

Nyheter

Med dette meiner han oppsamlingar av rusk, gamle reiskapar og camping- og lastebiler som står rundt omkring, først og fremst på private eigedommar.