Lesja takker nei til Vågå-ordførerens invitasjon

Vågå-ordfører Harald Sve Bjørndals invitasjon til å utrede muligheten for å bygge en ny kommune i Nord-Gudbrandsdalen ble avvist av kommunestyret i Lesja.

Nedstemt: Kommunedirektør Frank Westad var innstilt på å være med videre i utredningen om ny kommune i Nord-Gudbrandsdalen, men ble nedstemt i kommunestyret.  Foto: Simen Rudiløkken

Nyheter

Det ble derimot ikke uten debatt, men et overlegent flertall stilte seg imot kommunedirektør Frank Westads innstilling om å bli med i prosessen videre for å vurdere muligheten for en ny kommune, forutsatt at alle de fem andre kommunene i regionen er positive til initiativet.