Moskusoppgang på Dovre i vinter

227 dyr ble registrert under moskustellingen på Dovre denne uka. Dette er som forventet en liten oppgang fra vinteren 2020, da det ble funnet 212 dyr.

Skal ikke overstige 200 dyr: I forvaltningsplanen fra 2017 er det et mål om at bestanden på vinteren ikke skal overstige 200 dyr, og man har siden da redusert vinterbestanden forsiktig ned fra ca. 250 dyr. Dette ved å justere uttaket slik at det er høyere enn tilveksten.  Foto: Tord Bretten/SNO

Nyheter

- Tallet er som forventet noe høyere i år enn i fjor, men vi følger tett med og har god oversikt over bestanden, sier seksjonsleder Kjartan Knutsen i Statens naturoppsyn (SNO).

Denne uka ledet mannskap fra SNO årets vintertelling med bistand fra Oppdal Bygdeallmenning, Lesja fjellstyre og Dovre fjellstyre. De fant 175 eldre moskus og 52 kalver.

Flere kalver

- Det er langt flere kalver i bestanden i vinter enn hva som har vært normalen, sier feltansvarlig Tord Bretten i SNO.

Dette skyldes høyere kalveproduksjon og ikke minst høyere kalveoverlevelse gjennom sommeren og høsten 2020 enn hva som har vært tilfelle de senere årene. Kalvedødeligheten varierer fra år til år. Utbrudd av lungebetennelse som spesielt rammer kalver har gitt en viss dødelighet hvert år siden 2012.

Det gjennomføres ei kalvetelling i juli hvert år. I 2020 viste denne at det var rundt 75 kalver i bestanden. Siden kalvetellingen i september er det registrert 22 døde dyr, av dette 11 kalver og 11 voksne dyr. Dette viser at det er godt samsvar mellom bestandsanslagene i høst og det man faktisk fant på tellinga denne uka.

Skal telles igjen

Som tidligere vil det også i 2021 bli gjennomført kalvetellinger i juli og september.

- Vi vet av erfaring at spesielt kalvedødeligheten på høsten kan være betydelig enkelte år. Derfor vil ei "kalvtelling II" på høsten gi oss en god pekepinn på hvor mange dyr vi faktisk har ved inngangen til vinteren, sier Knutsen.